Аквакат - изворна вода от чешмата
ВИТАЛИЗАЦИЯТА НА ВОДАТА - ПОСТИЖЕНИЯ И ГРАНИЦИ

С устройствата АкваКАТ възстановяваме физичните качества на изворната вода в битовите и промишлени водопроводи. "Oбучената" от резонансното поле на устройствата вода е доказано по-здравословна,по-приятна на допир, осезаемо по-вкусна. Облеченият в корпус от благородна стомана кондензаторен слой от алуминий и памук е подобрен оргонен генератор.той излъчва записаните честотни проби на свръхчиста изворна вода - извора лурд във франция, извора на река ганг, кислорода и други - възстановява хармоничното трептене на изворната вода във водопровода.

Какво значи витализиране на водата и какво постигаме с това?

Означава възстановяване на физическите качества на изворната вода в битовите и промишлените водопроводи. С това се постигат подобряване на някои параметри, което води до изброените ефекти и не само:

От витализацията с АкваКАТ не можем да очакваме: Как се витализира водата? АкваКАТ - Принцип на действие

Водата променя трептенията си под въздействието на АкваКАТ.

visualization of water harmonization Структура
visualization of water harmonization Да видим разликата след витализацията!

Излъчваната от АкваКат записана информация на изворната вода събужда в чешмяната вода определени промени в поведението.

Дестилирана вода с аскорбинова киселина преди...
... и след монтажа на AquaKat.


Какво става с варовика?

Стабилизиране на твърдостта и хомогенизиране на котления камък чрез информацията на изворната вода

Обикновена мека чешмяна вода преди...
... и след монтажа на AquaKat.


Видими подобрения в отоплението

Защита на тръбопроводите и уредите, защото след монтажа на АкваКат намалява образуването на котлен камък.

Наслоеният за 12 месеца котлен камък.
3 месеца след монтажа на AquaKat.


Измереното подобряване на качеството на водата

Електрохимическото измерване от проф. Хофман даде следните резултати:

pH-стойност ОВП (mV) Електропроводимост (µS)
Вода без АкваКат 7,81 460 0,42
Вода с АкваКат 7,83 448 0,41
Лед без АкваКат 7,82 447 0,40
Лед с АкваКат 7,83 426 0,36АкваКАТ®
АкваКАТ® 1"
АкваКАТ® Бутилка