Аквакат - изворна вода от чешмата
ВОДАТА В ПРИРОДАТА И ПРИРОДАТА НА ВОДАТА

Освен, че е незаменим природен ресурс, първичен извор на живота, тя е и хранително вещество номер едно. Освен, че е транспортно средство и разтворител, тя е и резервоар на енергия и информация. Водата е кръвта на земята! Тя заема 2/3 от земната площ и е много повече от това.

Какво представлява водата? Колко вода има на Земята? Ако количеството вода на Земята съответстваше на количеството за една вана - около 80 литра, то за нас хората само 2,5 литра щяха да бъдат използваеми!

ВОДАТА ДО ХОРАТА, ВОДАТА СЛЕД ХОРАТА

До появата на индустриалното общество кръговратът на водата в природата е следвал естествените ритми на природното състояние.С откриването на електричеството и повсеместността на химическата индустрия,водата става глобално обект на техногенно влияние. Лишена от естественото си живо изворно избликване, тя е вкарана в тръби и под налягане, с помощта на помпи и тежка химия достига до фабриките, градините, домовете и чашите ни омъртвена. Едва появата на оргонната биофизика и енергоинформационната медицина доведоха до технологични открития, които можаха да възстановят природните качества на увредената от човешки дейности вода, т.е. - Да я витализират. АкваКАТ е една такава успешна физична резонансна технология. Съживяващ водата енергиен генератор в действие.

Вода и здраве За 24 часа в човешкия организъм Аномалии на водата Водата има памет! Водата ни говори

„Да се научим да разбираме водата“ - Изследвания на Института за науки за течностите.

Качествена изворна вода
Средно добра чешмяна вода
Вода с разтворен перилен препарат в нея


Водните кристали

Изследванията на д-р Mасару Емото.

Японският изследовател наблюдава взаимосвързаност между отношението на хората към водата и промяната на структурата на водата. Той показва и как се нарушава структурата след замърсяване на водата и как можем да я променим обратно към "чиста" структурирана вода.

Замразен кристал на изворна вода
Кристалът на водата от лечебния извор в град Лурд, Франция
АкваКАТ®
АкваКАТ® 1"
АкваКАТ® Бутилка